Over Nederlands Indexers Netwerk (NIN)

Het Nederlands Indexers Netwerk is een informeel samenwerkingsverband van indexers / registermakers werkzaam in Nederland of het Nederlandse taalgebied. Het gaat daarbij zowel om het leveren van registers voor boeken, tijdschriften of losbladige uitgaves, als het verzorgen van indexen voor elektronische media, zoals websites, databases of e-books. Het lidmaatschap van het netwerk staat open voor iedereen die zich beroepsmatig bezig houdt met indexeer-activiteiten zoals hierboven omschreven, of een opleiding daartoe volgt. Het netwerk stelt zich ten doel om de belangen van registermakers te behartigen door:

  • Het bevorderen van de bekendheid van het beroep onder het algemeen publiek, en in het bijzonder bij uitgevers, ICT-bedrijven en opleidingsinstituten in Nederland.
  • Het bevorderen van contacten tussen registermakers onderling, in binnen- en buitenland, en het leggen van contacten met aanverwante organisaties in Nederland.
  • Het bevorderen van de kwaliteit van het indexeerwerk in Nederland, door het aanbieden van workshops, conferenties, intervisie, mentoring etc.

Lidmaatschap

NIN is een informeel netwerk, geen officiële vereniging of stichting. Indien u zich beroepsmatig bezighoudt met indexeerwerk of daarvoor een opleiding volgt en u heeft een band met Nederland en/of de Nederlandse taal dan kunt u zich aansluiten bij ons netwerk. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan ons netwerk. De voordelen van het NIN lidmaatschap zijn dat u in contact komt met collega’s. Daarnaast kunt u profiteren van voordelen die door onze zustermaatschappijen in het buitenland worden aangeboden, zoals kortingen op congresdeelname, webinars en een korting op het kwartaal-vakblad The Indexer, en kunt u lid worden van één van de zogenaamde SIGs (special interest groups) van de ASI (American Society for Indexing) die weer additionele voordelen bieden.

Wilt u lid worden? Ga dan naar de contactpagina en stuur ons een lidmaatschapsverzoek.

Contact

Nederlands Indexers Netwerk

Brandenburglaan 39
4333 BX Middelburg
+31 (0)118-623822

info@indexers.nl

Contactformulier