Home    Nieuws    Varia    Leden    Links  Nieuwsbrieven  Contact

English version

 

 

 

Nederlands Indexers Netwerk (NIN)

Het Nederlands Indexers Netwerk is een informeel samenwerkingsverband van indexers werkzaam in Nederland of het Nederlandse taalgebied. Het gaat daarbij zowel om het leveren van indexen of registers voor boeken, tijdschriften of losbladige uitgaves, als het verzorgen van indexen voor elektronische media, zoals websites of databases.

Het lidmaatschap van het netwerk staat open voor iedereen die zich beroepsmatig bezig houdt met indexeer-activiteiten zoals hierboven omschreven, of een opleiding daartoe volgt.

Het netwerk stelt zich ten doel om de belangen van indexers te behartigen door:

  • Het bevorderen van de bekendheid van het beroep onder het algemeen publiek, en in het bijzonder bij uitgevers, ICT-bedrijven en opleidingsinstituten in Nederland.

 

  •  

Het bevorderen van contacten tussen indexeerders onderling, in binnen- en buitenland, en het leggen van contacten met aanverwante organisaties in Nederland.

 

  •  

Het bevorderen van de kwaliteit van het indexeerwerk in Nederland, door het aanbieden van workshops, conferenties, intervisie, mentoring etc.